فرم استخدام

aaaaa
فرم استخدام

نام و نام خانوادگی (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

جنسیت(الزامی)

وضعیت تاهل(الزامی)

وضعیت نظام وظیفه(الزامی)

آخرین مدرک تحصیلی(الزامی)

دانشگاه محل تحصیل(الزلمی)

رشته تحصیلی(الزامی)

میزان سابقه کار مرتبط

ایمیل شما (الزامی)

شهر محل سکونت(الزامی)

نشانی(الزامی)

تلفن تماس(الزامی)

توضیحات

فایل رزومه(الزامی)